Granska

Fabriksbedömningstjänster kan hjälpa dig att identifiera rätt leverantör för dig, lägga en god grund för att säkerställa konsekvent kvalitet på dina produkter och hjälpa dig att värna ditt varumärkes intressen. För varumärkesägare och multinationella köpare är det särskilt viktigt att välja en leverantör som är jämförbar med dina egna varumärkeskrav. En bra leverantör kräver både förmågan att uppfylla din produktion och kvalitetskrav och förmågan att ta det sociala ansvaret som krävs i en allt mer sofistikerad socialt ansvarsfull miljö.

EG förvärvar kvalifikationer och relaterad information om leverantörer genom on-site och dokumentär granskning av nya leverantörer, och utvärderar de grundläggande förutsättningarna för leverantörers legitimitet, organisationsstruktur, personal, maskiner och utrustning, produktionskapacitet och intern kvalitetskontroll för att säkerställa en omfattande bedömning av leverantörer när det gäller säkerhet, kvalitet, beteende, produktionskapacitet och leveransvillkor innan du lägger beställningar, för att säkerställa det normala företagsupphandlingsbeteendet För att säkerställa ett korrekt genomförande av affärsupphandlingar.

Våra fabriksbedömningstjänster inkluderar följande:
Fabriksteknisk bedömning
Fabriksmiljöbedömning

Bedömning av socialt ansvar
Fabriksproduktionskontroll
Byggsäkerhet och strukturbedömning